Jak postupovat při výběru pracovní pozice pro cizince ze třetí země

Rozebrali jsme pro vás proces výběru pracovní pozice a kvalifikace pro cizince ze třetí země krok za krokem. Díky správnému postupu minimalizujete rizika spojená s žádostí o zaměstnání cizince a usnadníte si celý proces. Ušetříte tak i měsíce čekání na administrativní úkony. Přečtěte si, jak postupovat.

Kdo se bere jako pracovník třetí země? Jedná se o občany států, které nejsou členy EU, s výjimkou Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska.

Výběr vhodné pracovní pozice

Nejdůležitější je na začátku zvolit takovou pozici, která umožňuje zamýšlený výkon činnosti cizincem. To ověříte například v databázi národní soustavy povolání.

Výběr vhodné pracovní pozice je stěžejní pro úspěšné vyřízení konkrétního pobytového titulu (zaměstnanecká karta, krátkodobé vízum) a z hlediska možných kontrol ze strany inspektorátu práce. 

Kvalifikační předpoklady

Po zvolení pracovní pozice musíte ověřit, zda jsou na danou pozici vyžadovány kvalifikační předpoklady. Ty buď stanoví zákon, nebo je vyžaduje samotný zaměstnavatel v hlášeném volném pracovním místě.

Kvalifikační předpoklady stanovené zákonem

Zde rozhoduje, jestli je pozice regulovaná či nikoliv. To vyhodnotíte v databázi regulovaných povolání a činností vedené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Na regulované pozice jsou zákonem kladeny požadavky, bez kterých ji nelze vykonávat – například určitý stupeň vzdělání či odborná způsobilost. Toto vzdělání resp. vysvědčení se seznamem absolvovaných předmětů musíte v některých případech nechat nostrifikovat (např. v případě povolání lékaře).

V případě nutnosti doložení odborné kvalifikace je potřeba nechat si tuto odbornou kvalifikaci uznat uznávacím orgánem. Například v případě certifikátu o absolvování kurzu masérství se jedná o Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Kvalifikované předpoklady stanovené zaměstnavatelem

Pokud pozice regulovaná není, pak zbývá jen ověřit, jestli některý z požadavků neklade sám zaměstnavatel v nahlášeném volném pracovním místě. 

To jednoduše ověříte v konkrétní hlášence volného pracovního místa v databázi vedené úřadem práce. Pokud je to ze strany zaměstnavatele možné, pro co nejrychlejší vyřízení pobytového oprávnění doporučujeme nepožadovat více, než je opravdu nutné. Jedná se především o případy pracovních pozic jako stavební montér, montážní dělník či ruční balič.