Kvóta pro pracovníky z Filipín se zvýší o 3 tisíce míst

Zájem o zaměstnávání občanů z Filipín v České republice roste. Existují ovšem bariéry, které jejich zaměstnávání brání. Kromě administrativní náročnosti je to čekací doba spojená s podáním žádosti o zařazení do programu ‚kvalifikovaný zaměstnanec', která dosahuje až tří měsíců. 

Doba čekání může způsobit prodlevy v náboru pracovníků a ovlivňuje tak pružnost a efektivitu podnikatelských záměrů. Především v oblastech s rychlými cykly, jako je gastronomie nebo stavebnictví, může taková čekací doba způsobit problémy.

Vláda České republiky se tuto situaci snaží aktivně řešit a usiluje o zlepšení a zefektivnění procesu. Od ledna 2024 se tak má zvýšit kvóta pro přijímání žádostí o zaměstnání občanů z Filipín o 3 tisíce míst. Toto navýšení by mělo výrazně pomoci českému pracovnímu trhu, protože umožní rychlejší a pružnější obsazování pracovních pozic potřebných pro chod ekonomiky.

Zvýšení kvóty přinese několik zásadních výhod

  1. Rychlejší proces schvalování žádostí sníží pro zaměstnavatele dobu čekání na nové pracovníky – to je zvláště důležité v době, kdy poptávka po určitých typech pracovních sil převyšuje nabídku, například před sezónou a v sezóně. 

  2. Snížení čekací doby přispěje k větší konkurenceschopnosti České republiky na globálním pracovním trhu a zvýší atraktivitu země pro zahraniční investory a společnosti.

Spring Walk tuto situaci bude nadále sledovat nejen z hlediska pracovního trhu, ale také z perspektivy právních a sociálních aspektů spojených s migrací pracovních sil.